Biuro prasowe Amica

Rekordowe przychody i zyski Grupy Amica w I półroczu 2017

  • Grupa Amica konsekwentnie realizuje strategię HIT2023, prowadząc ekspansję geograficzną i produktową, wyróżniając się na rynku jakością i innowacyjnością;
  • W I połowie 2017 r. wzrost przychodów i utrzymanie wysokich marż pomimo m.in. deprecjacji funta i wzrostu cen stali; zmiany w strukturze bilansu oraz w rachunku cash flow wynikają w dużej części z przejęcia francuskiej spółki Sideme;
  • Pozytywne perspektywy II półrocza ze względu na aktywność handlową, sprzyjające otoczenie makroekonomiczne na wielu rynkach, wykorzystanie synergii przejętych spółek we Francji i Wielkiej Brytanii oraz uruchomienie zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania we Wronkach;
  • Wypłacona dywidenda za 2016 r. – 5,5 PLN/akcja, 42,8 mln PLN (lipiec 2017).

Podsumowanie rezultatów finansowych:

  Rok 2016 I półrocze 2017

 

mln PLN

zmiana rdr

mln PLN

zmiana rdr

Przychody

2.474,9

+18%

1.198,7

+4%

EBITDA

200,6

+9%

100,8

+9%

Zysk brutto

138,2

+12%

63,6

+4%

Zysk netto

108,5

+12%

97,0

+94%

Aktywa

1.492,0

+5%

1.737,3

+16%

Kapitały własne

677,2

+14%

706,1

+15%

 

Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w pierwszej połowie 2017 roku blisko 1,2 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała 101 mln PLN wyniku EBITDA oraz prawie 64 mln PLN zysku brutto. To rezultaty lepsze w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku o 4-9%. W samym II kwartale przychody Grupy Amica wzrosły o ponad 7%, do 625 mln PLN, a wynik EBITDA – o 21%, do 50 mln PLN.

- Naszym celem na cały rok 2017 jest poprawienie rezultatów rekordowego roku 2016. Warto podkreślić, iż utrzymaliśmy marżę EBITDA ponad 8% pomimo wzrostowi kosztów materiałów i energii, w tym stali. Spodziewamy się pozytywnego wpływu na wyniki drugiego półrocza nie tylko ze strony intensywnej działalności handlowej, ale również poprzez wzrost efektywności logistycznej dzięki  zautomatyzowanemu magazynowi wysokiego składowania we Wronkach, którego uruchomienie planowane jest na przełom III i IV kwartału – powiedział Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych Amica SA.

W pierwszej połowie 2017 roku Grupa Amica zaksięgowała 97 mln PLN zysku netto (+94% rdr), z czego blisko 45,9 mln PLN wynika z utworzenia aktywa podatkowego w związku z osiągnięciem w czerwcu br. minimalnego poziomu kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (120 mln PLN) w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

- Amica do końca 2017 roku zamierza ponieść kolejne nakłady inwestycyjne, w wyniku których wartość aktywa podatkowego zostanie w kolejnych okresach zaktualizowana. Maksymalna kwota kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych to obecnie 180 mln PLN – powiedział wiceprezes Kocikowski.

W ramach strategii HIT2023 celem Grupy Amica na rok 2017 jest organiczny wzrost przychodów o 7-8% rok do roku przy 7-8% rentowności EBITDA i 13-14% wskaźnika ROCE. Pośrednim celem strategii jest osiągnięcie w roku 2018 przychodów rzędu 3,2 mld PLN, a finalnie w roku 2023 – około 5 mld PLN. Strategia rozwoju Grupy Amica zakłada dokonywanie komplementarnych przejęć, jak francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme w marcu br. Stała się ona bazą do ekspansji na trzecim co do wielkości rynku Europy. Grupa Amica wypracowała już silną pozycję na rynku nr 1 (Niemcy) oraz przejęła pod koniec 2015 r. istotną spółkę dystrybucyjną na europejskim rynku nr 2 (CDA w Wlk. Brytanii). W rezultacie największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w I kw. 2017 r. odpowiadała za 40% całkowitych przychodów (wartościowo +2,5% rdr).

- Wzrost zrealizowanej sprzedaży w polskich złotych byłby wyższy, gdyby nie deprecjacja funta i wysoka baza porównawcza w Niemczech sprzed roku. W Wielkiej Brytanii sprzedaż liczona w funtach wzrosła w I półroczu o blisko 21%, głównie za sprawą rosnącej sprzedaży sprzętu chłodniczego i pralek. Jednocześnie pozytywnie na przychody z regionu Zachód wpływa francuska spółka Sideme, konsolidowana od II kwartału – powiedział wiceprezes Kocikowski.

W związku ze zmianami w modelu dystrybucji przychody Amiki z rynku polskiego zmalały w I półroczu o 4% rdr, stanowiąc 27% całkowitej sprzedaży. Na rodzimym rynku największą dynamikę wzrostu zanotował asortyment zmywarek oraz płyt grzejnych (po +5%). Należy podkreślić, iż Amica jest najlepiej sprzedającą ilościowo marką sprzętu grzejnego w Polsce, z udziałem w rynku na poziomie 31%.

Pozytywny rozwój sytuacji na Wschodzie zwiększył sprzedaż Grupy Amica w tym regionie, liczoną w złotych, o 24% rdr, a region ten stanowił 17% łącznej sprzedaży skonsolidowanej. W związku z wymianą części portfolio sprzętu grzejnego w Rosji, gdzie Amica sukcesywnie zwiększa sprzedaż lodówek, pralek i zmywarek, oczekiwany jest w II połowie br. również wzrost sprzedaży tego asortymentu. Na Ukrainie przychody liczone w euro wzrosły o 44%, a sprzedaż sprzętu grzejnego – o 88% rdr. Na pozostałych rynkach wschodnich szczególnie wysokie wzrosty przychodów dotyczyły płyt grzejnych i piekarników.

W krajach skandynawskich Grupa Amica sprzedała więcej sprzętu grzejnego, zwiększając udziały rynkowe w poszczególnych kategoriach nawet o 1,4 pkt. proc. Region Północ odpowiadał za 9% łącznych przychodów, notując relatywną stabilność wartościową. Natomiast wartość sprzedaży w regionie Południe zwiększyła się rok do roku o 11%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+4%) był asortyment towarów handlowych – pralek, zmywarek i lodówek. Wartość sprzedaży w pozostałych krajach Południa wzrosła o 12% rdr dzięki rozwojowi kanałów sprzedaży, zapewniając jeszcze większą zwyżkę sprzedaży produktów grzejnych (+14%).

Warto zauważyć, że Amica, konsekwentnie realizując strategię rozwoju – ekspansji produktowej, geograficznej, aktywności na rynku M&A i prowadzonych inwestycji w moce produkcyjne oraz logistykę – stabilnie utrzymuje bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności.

- Na koniec czerwca posiadaliśmy 57,7 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów, a zadłużenie netto wobec LTM EBITDA jest na niskim poziomie poniżej 1,2x. Amica od lat wyróżnia się bezpiecznymi wskaźnikami, a obecne wyznaczają dużą przestrzeń dla dalszego rozwoju biznesu – podkreślił wiceprezes Wojciech Kocikowski

Zgodnie z uchwałą podjętą przez akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia Amica wypłaciła w lipcu jedną trzecią wyniku roku 2016 w formie dywidendy, co oznaczało łącznie 42,8 mln PLN (5,5 PLN na akcję). W lipcu 2016 roku spółka wypłaciła dywidendę z zysku roku 2015 w wysokości 4,0 PLN na akcję, a rok wcześniej – 3,0 PLN na akcję.

###

O Grupie Kapitałowej Amica

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Spółka generuje ponad 70% skonsolidowanych przychodów dzięki sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych. Strategia HIT2023 zakłada osiągnięcie około 5 mld PLN przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w roku 2023.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej czy Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica Wronki znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA. Prezes Jacek Rutkowski został uhonorowany w marcu 2016 r. tytułem Prezesa Roku w ramach konkursu „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy „Parkiet”.

Poleć komunikat prasowy

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
  • w przypadku zamiaru zgłoszenia naprawy w ramach udzielonej przez Amica gwarancji podstawowej lub wykupionej Gwarancji Plus, prosimy o zapoznanie się z informacją pod tym linkiem
  • w przypadku woli zlecenia naprawy pogwarancyjnej albo pozyskania informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia Gwarancji Plus, a także zamówienia usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego, prosimy o zapoznanie się z informacją pod tym linkiem
Zamknij