Biuro prasowe Amica

Amica podsumowuje wyniki pierwszego kwartału 2020 roku

Największy polski producent AGD wypracował solidne wyniki finansowe przy wzroście przychodów i marży brutto na sprzedaży pomimo widocznego już w minionym kwartale wpływu pandemii na łańcuchy dostaw oraz rynki zbytu. Celem Grupy Amica pozostaje minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, choć w kolejnych okresach będą one w istotny sposób wpływać na osiągane rezultaty.

Grupa Amica zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% rdr), co przy wzroście marży brutto na sprzedaży pozwoliło na wypracowanie 199,2 mln zł wyniku na tym poziomie (+4% rdr). Ze względu na uwarunkowanie wypływające z pandemii koronawirusa zwiększony został odpis na zapasach (+1,3 mln zł rdr pozostałych kosztów operacyjnych), a w kosztach finansowych na bazie stosowanego modelu wzrosły oczekiwane straty należności (+1,9 mln zł rdr). Przed rokiem została też rozwiązana rezerwa aktualizująca wartość magazynu (1,1 mln zł), co dodatkowo zaburza porównanie rok do roku na poziomie EBITDA czy zysku brutto. Z kolei w obszarze cash flow i bilansu Grupa Amica poprawiła aż o blisko 74 mln zł wartość wygenerowanych przepływów z działalności operacyjnej, zmniejszyła również zadłużenie netto o 31% rok do roku. W efekcie wskaźnik dług/netto do EBITDA znalazł się na niskim poziomie 0,9.

- Odczuliśmy w marcu zamrożenie gospodarek, szczególnie na rynkach południowych czy we Francji, musieliśmy przesunąć również nasze plany rozwoju w Hiszpanii. Jednocześnie zwiększyliśmy jednak sprzedaż na rynkach wschodnich, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Wypracowaliśmy dobre rezultaty finansowe i zadbaliśmy o płynność finansową, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych pracowników – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

W obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa Grupa Amica podjęła kompleksowe działania w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracowników, zarówno w zakresie środków ochronnych, edukacji, jak również przeorganizowania działalności operacyjnej. Pracownicy biurowi płynnie przeszli w tryb pracy zdalnej, natomiast pełne dostosowanie miejsc pracy w Fabryce Kuchni we Wronkach do nowych standardów sanitarnych nastąpiło w czasie przerwy produkcyjnej w pierwszej połowie kwietnia.

- Widzimy pozytywne symptomy odreagowania rynkowego w maju, ale liczymy się z długotrwałą odbudową popytu na sprzęt AGD w Europie. Dlatego w ramach dostosowania się do aktualnej sytuacji wprowadziliśmy liczne programy oszczędnościowe w zakresie kosztów operacyjnych, redukujemy lub przesuwamy wydatki inwestycyjne, występujemy o wsparcie z rządowych planów pomocowych w krajach siedziby spółek grupy, ograniczyliśmy też już koszty wynagrodzeń – mówi CFO Grupy Amica Michał Rakowski. 

Porozumienie ze Związkiem Zawodowym i przedstawicielami pracowników (16.04.2020) oznacza obniżenie wymiaru etatów o 20% dla pracowników godzinowych i ryczałtowych oraz proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia, brak podwyżek i zawieszenie systemu premiowego do końca 2020 roku. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej są zmniejszone o 30%, a Prezes Jacek Rutkowski całkowicie zrezygnował z wynagrodzenia na czas trwania porozumienia. Co ważne, Grupa Amica utrzyma zatrudnienie pracowników etatowych na obecnym poziomie.

- Na koniec marca mieliśmy stabilną sytuację finansową, zakładamy utrzymanie bezpiecznych wskaźników finansowych także w kolejnych okresach. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i zamierzamy tak prowadzić działalność operacyjną, aby minimalizować negatywny wpływ pandemii koronawirusa na wyniki finansowe – podkreśla Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.

Warto zauważyć, że pomimo zawirowań w otoczeniu biznesowym Grupa Amica prowadziła liczne działania związane z pandemią w ramach CSR. Przekazała urządzenia AGD oraz darowizny pieniężne placówkom medycznym, stacjom pogotowia ratunkowego, uniwersytetom medycznym, laboratoriom, domom pomocy społecznej, jednostkom OSP i oddziałom PCK. Amica wsparła potrzebujących również w zakresie aparatów wspomagających oddychanie, maseczek FFP2, strojów ochronnych, gogli i rękawiczek jednorazowych. Z kolei Fundacja Amicis przekazała 65 tabletów dla uczniów szkół, aby umożliwić im zdalną naukę. Łącznie skala pomocy Grupy Amica związania z pandemią koronawirusa miała dotychczas wartość około 1 mln zł.

###

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się przemyślanymi, użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. Jednym z filarów strategii rozwoju firmy jest inwestowanie w rozpoznawalne marki lokalne. W portfelu grupy znajdują się marki Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia) oraz CDA (Wielka Brytania) i Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na ponad 70 rynkach na świecie ponad 5 milionów urządzeń rocznie. W 2018 roku skonsolidowany obrót grupy wyniósł ponad 750 mln EUR.

Poleć komunikat prasowy
png 98.5 kB

Ochrona danych osobowych

W ramach kontaktu z Infolinią przedstawimy Tobie informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skrócić czas oczekiwania na rozmowę z naszym konsultantem, prosimy o zapoznanie się z odpowiednią ze względu na cel Twojej rozmowy informacją – zamieszczoną pod poniższymi linkami:
  • w przypadku zamiaru zgłoszenia naprawy w ramach udzielonej przez Amica gwarancji podstawowej lub wykupionej Gwarancji Plus, prosimy o zapoznanie się z informacją pod tym linkiem
  • w przypadku woli zlecenia naprawy pogwarancyjnej albo pozyskania informacji o ofercie handlowej Centrum Serwisowego, w tym dotyczących usługi montażu/przyłączenia sprzętu, przeglądu, wykupienia Gwarancji Plus, a także zamówienia usług i produktów z oferty Centrum Serwisowego, prosimy o zapoznanie się z informacją pod tym linkiem
Zamknij