Amica z rekordowymi wynikami finansowymi po 2016 roku

28 lutego 2017

Grupa Amica konsekwentnie realizuje strategię HIT2023, zwiększając sprzedaż we wszystkich regionach i zapewniając konsumentom kompleksowe portfolio sprzętu AGD, wyróżniającego się jakością i innowacyjnością.

Podsumowanie rezultatów finansowych czterech kwartałów 2016 roku: 

 

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody

2.474,6

+18%

EBITDA

201,2

+9%

Zysk netto

112,4

+16%

Cash flow operacyjny

195,6

+233%

Aktywa

1.510,1

+7%

Kapitały własne

680,3

+15%

 

Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w okresie czterech kwartałów 2016 roku blisko 2,5 mld PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (+386 mln PLN, +18% rok do roku) i wypracowała ponad 201 mln PLN wyniku EBITDA (+17 mln PLN, +9%). Grupa Amica wygenerowała również ponad 112 mln PLN zysku netto (+15 mln PLN, +16%), co oznacza 14,47 PLN na akcję wobec 12,50 PLN przed rokiem. To najwyższe historycznie rezultaty finansowe, które byłyby jeszcze lepsze, gdyby spółka nie zdecydowała się na dokonanie w IV kw. czysto księgowego odpisu aktualizującego wartość centrum handlowego w Gorzowie Wlkp. o kwotę 8 mln PLN (nieruchomość przejęta w 2010 r. od kontrahenta w upadłości).  

- Zrealizowaliśmy cele na rok 2016, konsekwentnie realizując strategię ekspansji produktowej i geograficznej przy maksymalizacji rentowności sprzedaży. Strategia HIT2023 zakłada kontynuację dynamicznych wzrostów wyników finansowych w kolejnych latach, zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak również przejęciom. Zwiększamy też efektywność operacyjną, m.in. poprzez budowany obecnie magazyn wysokiego składowania, który zostanie uruchomiony w drugiej połowie bieżącego roku - powiedział Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica SA.

Warto zauważyć, że Amica zwiększyła skalę działalności w skali roku o blisko jedną piątą, pozostawiając wartość zobowiązań na praktycznie niezmienionym poziomie, zmniejszyła wskaźniki zadłużenia, poprawiła wskaźniki płynności.

- Spłaciliśmy część kredytów długoterminowych i wykupiliśmy część papierów dłużnych, co w rezultacie sprawiło, że saldo zadłużenia spadło o 15%, nominalnie o ponad 35 mln PLN. Już wcześniej Amica wyróżniała się bezpiecznymi wskaźnikami, dlatego też te obecne wyznaczają jeszcze większą przestrzeń dla rozwoju biznesu. Przykładowo, wskaźnik dług netto do EBITDA spadł z 0,9 do poniżej 0,6. Dbamy również o optymalizację zapasów i silne przepływy gotówkowe – podkreślił Wiceprezes Kocikowski

Na rachunkach spółki na koniec grudnia znajdowało się w gotówce i jej ekwiwalentach 85 mln PLN, o 28% więcej niż rok wcześniej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Amica wyniosły w czterech kwartałach 2016 roku 195,6 mln PLN, co oznacza aż 233% więcej niż w roku 2015.

- Podjęliśmy szereg inicjatyw, aby operacyjny cash flow był zbliżony do wartości EBITDA. Przyniosły one oczekiwane efekty. Ta pozytywna zmiana ma charakter strukturalny i w kolejnych okresach wartość EBITDA będzie również dla nas benchmarkiem w zakresie generowanych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej – powiedział Wiceprezes Wojciech Kocikowski.

W minionym roku pozytywnie na pozycję konkurencyjną Amiki w Europie Zachodniej wpłynęła sfinalizowana w IV kwartale 2015 roku akwizycja brytyjskiej spółki CDA oraz wzrost sprzedaży na rynku niemieckim i francuskim. W efekcie z kierunku zachodniego pochodziło już 35% rocznych przychodów przy wzroście wartości sprzedaży rok do roku o 43%. W Polsce, gdzie w sprzęcie grzejnym Amica jest najlepiej sprzedającą się marką (32% rynku ilościowo), przychody w 2016 roku wzrosły o 5%, a rodzimy rynek odpowiadał za 31% skonsolidowanych przychodów. Największe wzrosty sprzedaży odnotował w Polsce asortyment zmywarek (+17%), płyt grzejnych (+9%) i sprzętu chłodniczego (+9%). Dzięki stabilizacji sytuacji politycznej i makroekonomicznej na Wschodzie przychody z tego kierunku wzrosły w ujęciu rok do roku o 17%, stanowiąc niecałe 18% całkowitej sprzedaży. Na rynkach Europy Północnej, gdzie sprzedaż płyt grzejnych wzrosła aż o 61%, Grupa Amica zrealizowała w 2016 roku wzrost przychodów o 11%, a rynki skandynawskie stanowiły 9% całkowitej sprzedaży. W Europie Południowej, która odpowiadała za 7% całkowitej sprzedaży, wzrost to 15%. Warte zauważenia są tu spektakularne efekty rozszerzania portfolio produktowego na rynku czeskim i słowackim, gdzie przykładowo sprzedaż lodówek wzrosła o 80% w ujęciu rok do roku.

- Grupa Amica zwiększyła w 2016 roku sprzedaż we wszystkich regionach i poszerzyła na wielu rynkach dostępny asortyment produktowy, realizując strategiczny cel w postaci dostarczania klientom kompleksowego portfolio sprzętu gospodarstwa domowego. Naszym celem jest kontynuowanie pozytywnych trendów sprzedażowych i finansowych w kolejnych okresach - powiedział Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica SA.


Amica Wronki S.A. to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się najnowszą technologią i nowoczesnym designem. Spółka generuje ponad 70 procent przychodów na ponad 40 rynkach zagranicznych. W portfolio firmy znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa i CDA. Amica jest laureatem prestiżowych nagród branżowych i konsumenckich, do których należą m.in. Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej, Superbrand Made In Poland i Godło Teraz Polska.

logo.amica.jpg (0.0 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.