Dynamiczny wzrost Grupy Amica na rynkach wschodnich

31 maja 2017

Dynamiczny wzrost Grupy Amica na rynkach wschodnich

   • Grupa Amica konsekwentnie realizuje strategię HIT2023, prowadząc ekspansję geograficzną i produktową, wyróżniając się na rynku jakością i innowacyjnością;
   • W I kw. 2017 ze względu na m.in. kursy walut i sytuację rynkową wzrost wartości sprzedaży w regionie Wschód o 23% rdr oraz spadek o 11% rdr w regionie Zachód;
   • Przejęcie francuskiej spółki Sideme w marcu br. wzmacnia pozycję i możliwości sprzedażowe w regionie Zachód;
   • Stabilne wyniki I kw. 2017 rdr pomimo znacznego wzrostu cen stali, dynamika zysku netto pod wpływem przejściowo wyższej efektywnej stopy podatkowej.

Podsumowanie rezultatów finansowych:

 

 

 

Rok 2016

I kw. 2017

 

mln PLN

zmiana rdr

mln PLN

zmiana rdr

Przychody

2.474,9

+18%

574,1

+0%

EBITDA

200,6

+9%

50,9

-1%

Zysk brutto

138,2

+12%

33,7

-3%

Zysk netto

108,5

+12%

25,4

-12%

Cash flow operacyjny

195,9

+137 mln PLN

-10,1

-9 mln PLN

Aktywa

1.492,0

+5%

1.644,2

+17%

Kapitały własne

677,2

+14%

706,1

+13%

 

Amica, największy polski producent dużego AGD, zanotowała w pierwszym kwartale 2017 roku ponad 574 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i wypracowała blisko 51 mln PLN wyniku EBITDA oraz prawie 34 mln PLN zysku brutto. To rezultaty zbliżone w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Pomimo zmniejszenia bieżącej części podatku dochodowego w ujęciu rok do roku o 1,2 mln PLN wykazane całkowite obciążenie podatkowe – ze względu na wartość części odroczonej – przejściowo wzrosło rok do roku o ponad 2,1 mln PLN, obciążając raportowany wynik netto.

- Naszym celem na cały rok 2017 jest poprawienie rezultatów rekordowego roku 2016. W samym I kw. 2017 r. w ujęciu rok do roku negatywnie odczuliśmy m.in. deprecjację funta, natomiast pozytywnie rozwinęła się sytuacja rynkowa w Rosji, co zrekompensowało m.in. zawirowania walutowe związane z Brexitem. Utrzymaliśmy marżę EBITDA bliską 9% pomimo wzrostowi kosztów materiałów i energii – głównie stali – o 9 mln PLN rok do roku – powiedział Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Amica SA.

Celem Grupy Amica na rok 2017 jest organiczny wzrost przychodów o 7-8% rok do roku przy 7-8% rentowności EBITDA i 13-14% wskaźnika ROCE. Pośrednim celem strategii HIT2023 jest osiągnięcie w roku 2018 przychodów rzędu 3,2 mld PLN, a finalnie w roku 2023 – 5 mld PLN. Strategia rozwoju Grupy Amica zakłada dokonywanie komplementarnych przejęć, jak francuskiej spółki dystrybucyjnej Sideme w marcu br. Stała się ona bazą do ekspansji na trzecim co do wielkości rynku Europy. Grupa Amica wypracowała już silną pozycję na rynku nr 1 (Niemcy) oraz przejęła pod koniec 2015 r. istotną spółkę dystrybucyjną na europejskim rynku nr 2 (CDA w Wlk. Brytanii). W rezultacie największym regionem sprzedażowym Grupy Amica stała się Europa Zachodnia, która w I kw. 2017 r. odpowiadała za 37% całkowitych przychodów.

- Spadek wartości sprzedaży w regionie Zachód w polskich złotych w ujęciu rok do roku o 11%  spowodowany był deprecjacją funta, brakiem realizacji kontraktu OEM w Wlk. Brytanii, a także mniejszą sprzedażą w Niemczech - na poziomie z I kw. 2015 roku, podczas gdy w I kw. 2016 roku obserwowaliśmy na tym rynku wyraźnie większą konkurencyjność towarów importowanych z Chin. Duży potencjał widzimy we Francji, gdzie już w I kw. 2017 r. nasza sprzedaż wzrosła o 127% rdr – powiedział Wiceprezes Kocikowski.

Podkreślił, że pozytywny rozwój sytuacji na Wschodzie, w tym aprecjacja rosyjskiego rubla i rozwój sprzedaży towarów handlowych, zwiększyły sprzedaż Grupy Amica w regionie Wschód, liczoną w złotych, o 23% rdr. Region ten stanowił 16% łącznej sprzedaży Grupy Amica. Przychody z rynku polskiego wzrosły o 3% rdr, stanowiąc 30% całkowitej sprzedaży. Na rodzimym rynku największą dynamikę wzrostu zanotował asortyment zmywarek (+19% rdr) oraz sprzętu chłodniczego (+9%). W krajach skandynawskich Grupa Amica zwiększyła sprzedaż płyt grzejnych o blisko 50% rdr, a region ten odpowiadał za 10% łącznych przychodów. Wartość sprzedaży w regionie Południe zwiększyła się rok do roku o 14%, a motorem wzrostu na rynku czeskim i słowackim (+4%) był asortyment pralek (+233%), zmywarek (+121%) i lodówek (+105%). Wartość sprzedaży w pozostałych krajach Południa wzrosła o aż 45% rdr, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży kuchni wolnostojących (+107%).

Warto zauważyć, że Amica, realizując strategię rozwoju – ekspansji produktowej, geograficznej, aktywności na rynku M&A i prowadzonych inwestycji w moce produkcyjne oraz logistykę (magazyn wysokiego składowania we Wronkach) – potrafiła zmniejszyć wartość długu netto aż o 25%, nominalnie ponad 45 mln PLN.

- Nasze saldo zadłużenia spadło o ponad 14 mln PLN. Jednocześnie na koniec marca mieliśmy blisko 97 mln PLN gotówki i jej ekwiwalentów, czyli o 31 mln PLN więcej niż rok wcześniej. Amica od lat wyróżnia się bezpiecznymi wskaźnikami, a obecne wyznaczają dużą przestrzeń dla dalszego rozwoju biznesu. Przykładowo, wskaźnik dług netto do EBITDA spadł w porównaniu rok do roku z blisko 1 do poniżej 0,7 – podkreślił Wiceprezes Kocikowski

Stabilne, bezpieczne wskaźniki płynności przy rosnących wynikach finansowych stwarzają przestrzeń na wypłatę wyższej dywidendy. Akcjonariusze Amiki podczas Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane w najbliższym czasie, zadecydują o podziale zysku zamkniętego już roku. Propozycja Zarządu mówi o wypłacie jednej trzeciej wyniku roku 2016 w formie dywidendy, co oznacza łącznie 42,8 mln PLN (5,5 PLN/akcja). W lipcu 2016 roku spółka wypłaciła dywidendę z zysku roku 2015 w wysokości 4,0 PLN/akcja, a rok wcześniej – 3,0 PLN/akcja.


O Grupie Kapitałowej Amica

Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Spółka generuje ponad 70% skonsolidowanych przychodów dzięki sprzedaży na ponad 50 rynkach zagranicznych. W okresie I-IV kw. 2016 r. Grupa Amica zanotowała blisko 2,5 mld PLN przychodów (+18% rdr) i wypracowała 201 mln PLN wyniku EBITDA (+9%) oraz 112 mln PLN zysku netto (+16%). Strategia HIT2023 zakłada osiągnięcie 5 mld PLN przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w roku 2023.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej czy Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica Wronki znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA i Sideme. Prezes Jacek Rutkowski został uhonorowany w marcu 2016 r. tytułem Prezesa Roku w ramach konkursu „Byki i Niedźwiedzie” Gazety Giełdy „Parkiet”.

Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w Amica SA..jpg (2.7 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.