Pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Amica

raport2021
01 kwietnia 2022

Grupa Amica po raz pierwszy prezentuje raport roczny, który spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową, odnoszącą się do kwestii ESG. Zawarte w nim informacje za 2021 rok wskazują, że działania i inwestycje Grupy Amica są spójne z myśleniem o wpływie, jaki firma wywiera na swoje otoczenie środowiskowe i społeczne.

Raport za 2021 rok pierwszy raz uwzględnia wpływ zagadnienia ESG (Environment, Social, Governance) na rozwój, wyniki i sytuację biznesową Grupy Amica. W tym celu firma przeprowadziła badanie istotności z zastosowaniem rozbudowanego kwestionariusza dla różnych grup interesariuszy, z zachowaniem zasady podwójnej istotności. Podczas badania uwzględniono istotność finansową, czyli analizowano wpływ i ryzyko, jakie na Grupę wywiera środowisko i społeczeństwo, oraz istotność wpływu, czyli przeanalizowano jaki wpływ wywiera Grupa Amica na zagadnienia środowiskowe i społeczne. W proces tworzenia raportu zostały zaangażowane wszystkie spółki należące do Grupy w Polsce i za granicą.

– To pierwszy w Grupie Amica tak duży raport uwzględniający odniesienie się do nowych wymogów sprawozdawczych w zakresie informacji niefinansowej. Spełnia międzynarodowe wytyczne GRI w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, a także jest dostosowany do wymogów przyszłej dyrektywy CSRD. Co jednak ważne, raport jest częścią całego strategicznego podejścia do naszego biznesu przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju. Zostaną one uwzględnione zarówno w strategii środowiskowej, nad którą trwają obecnie prace, jak i nowej wieloletniej perspektywie rozwoju dla całej Grupy Amica – wyjaśnia Michał Rakowski, członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich w Grupie Amica.

W opublikowanym 31 marca 2021 roku raporcie polski producent AGD po raz pierwszy prezentuje także informacje dotyczące unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Odnoszą się one do obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych Grupy. Istotnie została rozbudowana także część środowiskowa raportu, która prezentuje podejście firmy do środowiska naturalnego i zmian klimatu. Uwzględnia m.in. zasady ekoprojektowania, wskazuje ryzyka klimatyczne oraz objaśnia zarządzanie surowcami i odpadami.

W nowym podejściu zgodnym z wytycznymi GRI zostały zaprezentowane także informacje odnoszące się do miejsca pracy, w tym rozwoju i edukacji pracowników oraz zarządzania różnorodnością, a także do zaangażowania społecznego. W 2021 roku Grupa Amica przekazała 2,7 mln zł na inicjatywy społeczne i programy, których beneficjentem są ogólnopolskie i lokalne społeczności.

– To duża zmiana w naszej dotychczasowej komunikacji z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Nowe podejście do raportowania zwiększa naszą transparentność i buduje zaufanie do nas jako spółki giełdowej, partnera biznesowego i społecznego, pracodawcy, czy w końcu producenta AGD. Pokazujemy w nim nasze silne strony, ale też te, które wymagają dalszych prac. Dlatego traktujemy ten raport nie tylko jako podsumowanie działalności w 2021 roku, ale też zobowiązanie do dalszego rozwoju – dodaje Maciej Krzysztoszek, menedżer komunikacji korporacyjnej i ESG w Grupie Amica.

Raport zrównoważonego rozwoju (raport niefinansowy) powstał we współpracy z firmą doradczą MATERIALITY i stanowi część raportu rocznego dostępnego w serwisie relacji inwestorskich Grupy Amica oraz w załączniku poniższej informacji.


Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

Skonsolidowany Raport Roczny 2021

Skonsolidowany Raport Roczny 2021 (15.2 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.