Grupa Amica spółką giełdową świadomą klimatycznie

18 października 2022

Polski producent AGD znalazł się w prestiżowym gronie 21 spółek giełdowych, które mają świadomość ryzyk klimatycznych. Badanie Corporate Climate Crisis Awarness uwzględnia dane zawarte w 152 niefinansowych raportach rocznych emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Amica otrzymała 7 na 10 punktów przy tegorocznej średniej na poziomie 2,71.

Badanie ocenia zawartość raportów rocznych pod kątem prezentowania danych niefinansowych, odnoszących się do kwestii klimatycznych. Grupa Amica została doceniona m.in. za informacje dotyczące mapy szans i ryzyk związanych z klimatem, przedstawienie sposobu zarządzania zagadnieniami klimatycznymi w strukturze organizacji oraz raportowanie emisji gazów cieplarnianych.

– Jesteśmy spółką z blisko 25-letnią historią na giełdzie. Od lat staramy się rzetelnie komunikować z rynkiem i nasz raport zrównoważonego rozwoju jest kolejnym krokiem w tym procesie. Chcemy być także w pełni przygotowani do spełnienia nowych wymogów, które zostały określone w unijnej dyrektywie CSRD czy standardach ESRS. Cieszymy się, że te starania zostały zauważone i dziękujemy za wyróżnienie – komentuje Michał Rakowski, członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich, odpowiedzialny także z obszar ESG w Grupie Amica.

Raport Grupy Amica za 2021 roku uwzględnia nowe wymogi sprawozdawcze w zakresie informacji niefinansowej. Spełnia międzynarodowe wytyczne GRI dotyczące raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, a także jest dostosowany do wymogów przyszłej dyrektywy CSRD. Dokument przedstawia wpływ zagadnienia ESG (Environment, Social, Governance) na rozwój, wyniki i sytuację biznesową Grupy Amica. W tym celu firma przeprowadziła badanie istotności z zastosowaniem rozbudowanego kwestionariusza dla różnych grup interesariuszy, z zachowaniem zasady podwójnej istotności.

W raporcie zawarto także informacje dotyczące unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Odnoszą się one do obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych Grupy. Istotnie została rozbudowana część środowiskowa, która prezentuje podejście firmy do środowiska naturalnego i zmian klimatu. Uwzględnia m.in. zasady ekoprojektowania, wskazuje ryzyka klimatyczne oraz objaśnia zarządzanie surowcami i odpadami.

W proces tworzenia raportu zostały zaangażowane wszystkie spółki należące do Grupy w Polsce i za granicą.

– To nasz pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, który stanowi integralną część naszego raportu rocznego. Z jednej strony bardzo nam zależało na jakości zawartych w nim danych, a z drugiej na przejrzystości ich prezentacji. To właśnie rzetelna informacja i transparentna komunikacja budują zaufanie, które jest nadrzędną dla nas wartością. Dlatego jeszcze w tym roku zaprezentujemy strategię zrównoważonego rozwoju, w której określimy nasze ambicje i dążenia na kolejne lata w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym – wyjaśnia Maciej Krzysztoszek, menedżer komunikacji korporacyjnej i ESG w Grupie Amica.

To już czwarta edycja Badania Świadomości Klimatycznej Spółek. Inicjatywę organizują: Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z firmą doradczą Materiality.


Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

Grupa Amica spółką giełdową świadomą klimatycznie (1.9 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.