Grupa Amica prezentuje Raport Zrównoważonego Rozwoju

Grupa Amica spółką giełdową świadomą klimatycznie
05 kwietnia 2023

Grupa Amica po raz drugi przedstawia raport roczny, którego istotną część stanowi raport zrównoważonego rozwoju. Poza częścią finansową dokument zawiera rozbudowaną część niefinansową odnoszącą się do kwestii ESG, opracowaną zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i dostosowaną do wymogów dyrektywy CSRD.

Zintegrowanie danych w jednym raporcie pozwala na pokazanie zależności między finansowymi a niefinansowymi aspektami funkcjonowania Grupy. Dokument przedstawia działania w kluczowych obszarach – począwszy od klimatu i środowiska, przez aktywności społeczne i pracownicze, po kwestie związane z łańcuchem dostaw. Amica prezentuje również swoje podejście do zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka – zarówno finansowymi, jak i niefinansowymi, a także opisuje zasady ładu korporacyjnego. Finansowe efekty tych działań są opisane w rozdziale poświęconym wynikom.

Tegoroczny raport oddaje pełny obraz funkcjonowania Grupy, bo po raz pierwszy zawiera dane od wszystkich spółek ją tworzących.

- Po raz pierwszy zagregowaliśmy dane ze wszystkich spółek, przez co niektóre wskaźniki mogły zwiększyć swoją wartość, mimo że w rzeczywistości udało nam się je obniżyć. Pokazujemy je jednak z pełnym przekonaniem, ponieważ wiarygodność jest dla nas fundamentem budowania zaufania w biznesie i w relacjach z interesariuszami – wyjaśnia Jacek Rutkowski, Prezes Grupy Amica.

W opublikowanym 31 marca 2023 roku raporcie Amica nawiązuje do ogłoszonej na początku grudnia 2022 roku Strategii ESG „Climate for Action”. Przyjęte w niej cele wspierają założenia strategii biznesowej Grupy i stanowią ważne narzędzie w jej realizacji. Misją, która towarzyszy organizacji w zakresie ESG jest bycie odpornym i zorientowanym na zrównoważony rozwój europejskim producentem sprzętu AGD z pozytywnym wpływem społecznym.

Klimat do działania

Wzorem poprzedniego roku, także w tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa poświęciła wiele uwagi także kwestiom środowiskowym. W 2022 roku Amica przeprowadziła analizę scenariuszową w celu określenia odporności modelu biznesowego i strategii rozwoju w przypadku dwóch różnych scenariuszy związanych ze zmianą klimatu. Jeden zakłada realizację postanowień Porozumienia Paryskiego, a drugi wzrost emisji w tempie przekraczającym jego założenia. Analizie podlegało osiem grup zagadnień, które odpowiadały elementom łańcucha wartości Grupy Amica. W tej części spółka zaprezentowała także mapę drogową ku cyrkularności, którą planuje osiągnąć do 2030 roku.

Poza planami największy polski producent AGD zaraportował zgodność prowadzonej przez siebie działalności z unijną Taksonomią. Pokazuje, jaka część działalności – przez pryzmat obrotu, nakładów inwestycyjnych (CapEx) i wydatków operacyjnych (OpEx) Grupy – jest zrównoważona środowiskowo.

W nowym podejściu, zgodnym z wytycznymi GRI, zostały zaprezentowane także informacje odnoszące się do miejsca pracy, w tym rozwoju i edukacji pracowników, a także do zaangażowania społecznego. Ambicją Grupy jest wzmacnianie pozytywnego wpływu w przestrzeni społecznej – zarówno jako pracodawca i producent urządzeń AGD, jak i w odniesieniu do lokalnych społeczności. W 2022 roku Amica przekazała 3,4 mln zł na inicjatywy społeczne i programy, których beneficjentem są ogólnopolskie i lokalne społeczności.

Najważniejsze dane z 2022 roku

Transparentne zarządzanie

W trzecim obszarze – zarządczym – firma stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw. Amica deklaruje także wzmocnienie odporności poprzez sprawne zarządzanie organizacją. Składają się na to m.in. działania związane z Polityką Różnorodności, oraz skuteczne zarządzanie audytem wewnętrznym i ryzykiem, które zostały opisane w zaprezentowanym raporcie

Raport niefinansowy pokazuje nasze strategiczne podejście do biznesu przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju. Zostały one oczywiście uwzględnione w strategii ESG i zostaną również zawarte w nowej wieloletniej perspektywie rozwoju dla całej naszej organizacji – zapewnia Michał Rakowski, Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich w Grupie Amica.

Raport niefinansowy Grupy Amica powstał we współpracy z firmą doradczą Materiality i stanowi część raportu rocznego dostępnego w serwisie relacji inwestorskich Grupy Amica.

 


Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

Grupa Amica spółką giełdową świadomą klimatycznie

Grupa Amica spółką giełdową świadomą klimatycznie (1.9 MB)

amica 2022 raport zrownowazonego rozwoju

amica 2022 raport zrownowazonego rozwoju (14.6 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.