Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku
27 listopada 2023

Największy polski producent AGD, tak jak cała branża, mierzy się z osłabieniem koniunktury rynkowej w Europie, ale dzięki działaniom dostosowawczym i efektywnej organizacji prezentuje istotnie lepsze wyniki finansowe niż przed rokiem.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Grupa Amica w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku doświadczyła zmniejszenia przychodów ze sprzedaży o 14,6% rdr, do 2,1 mld zł, do czego w największym stopniu przyczyniły się zniżki sprzedaży w Polsce (-19% rdr) i w Europie Zachodniej (-13% rdr) – oba regiony operacyjne odpowiadały za prawie 71% skonsolidowanej sprzedaży produktów i towarów. Pomimo rynkowej dekoniunktury z negatywnymi wskaźnikami nastrojów konsumenckich, utrzymujących się na wysokich cen surowców i komponentów oraz rosnących wynagrodzeń pracowników, Amica zwiększyła skonsolidowaną marżę EBITDA o 2,8 pkt proc., dzięki czemu wynik EBITDA wzrósł o 128,3% rdr, do ponad 96 mln zł. Grupa Amica wypracowała również 56 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost o 66,3 mln zł rdr (wzrost marży o 3,0 pp.). Skonsolidowany zysk brutto na poziomie 8,8 mln zł był o ponad 10 mln zł wyższy niż przed rokiem, przy czym oczyszczając wynik o saldo różnic kursowych zmiana ta byłaby na poziomie +85 mln zł.

- Cieszy nas wyraźne polepszenie wyniku operacyjnego w segmentach towary oraz sprzęt grzejny wolno stojący, co jest rezultatem naszej elastycznej odpowiedzi na słabszą sytuację popytową, która zgodnie z naszymi przewidywaniami pozostaje największym wyzwaniem obecnego roku. Dostosowaliśmy moce produkcyjne i programy inwestycyjne, wdrożyliśmy programy oszczędnościowe. Widzimy pozytywne skutki działań optymalizacyjnych, pracujemy nad nową długoterminową strategią rozwoju - mówi Michał Rakowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Amica ds. finansowych i HR.

Bilans Grupy Amica na koniec września br. wykazał 138 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł z 1,73 przed rokiem do 1,37. Jednocześnie wskaźnik RONA wzrósł o 2,1 pp., do 10,6%.

Pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Jakość i aktywność Grupy Amica w obszarze ESG została doceniona w minionych trzech kwartałach m.in. przez inwestorów, których głosami Amica została uhonorowana tytułem Herosa Rynku Kapitałowego ESG Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Grupa Amica zdobyła również prestiżowy Srebrny Listek CSR przyznawany przez Tygodnik Polityka we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte. W zestawieniu Listków CSR Polityki, obejmującym 105 firm, Grupa Amica uznana została za jednego z polskich liderów CSR. To dowód na jej zobowiązanie do inwestycji w odnawialne źródła energii, gospodarkę obiegu zamkniętego oraz edukację pracowników.

Grupa Amica od lat zaangażowana jest również w życie lokalnych społeczności. Jednym z przykładów tego działania jest fakt, że jest fundatorem Akademii Siatkówki Amica, drugiej co do wielkości w Polsce tego typu akademii. Projekt, który zakłada trzyletni cykl szkolenia realizowanego przez uczniów ze szkół podstawowych z regionu Wielkopolski, ma na celu rozwijanie talentów sportowych, promocję sportu i zdrowego trybu życia. Do tej pory z szkoleń siatkarskich w ramach Akademii Siatkówki Amica skorzystało prawie 500 uczniów z powiatu szamotulskiego, a w 2023 roku w Wielkim Finale Akademii Siatkówki Amica wzięło udział ponad 220 uczniów z Wronek, Szamotuł, Obornik i Rokietnicy.


O Grupie Kapitałowej Amica

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznością, jakością, wyglądem i innowacyjnością.

Ponad 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2022 Polska odpowiadała za 28% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 15%, Skandynawia za 9%, a region południowy za 5% łącznej sprzedaży. W 2022 roku Grupa osiągnęła ponad 3,4 mld zł przychodów.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor.

Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku

Grupa Amica podsumowuje trzy kwartały 2023 roku (1,9 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.