Zielony krok Amica w stronę ograniczenia emisji CO2

31 stycznia 2024

Amica wprowadza kogenerację do swojego procesu produkcyjnego, kładąc nacisk na redukcję wpływu na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o imponującą wartość 5 076,59 Mg rocznie, co stanowi znaczący krok w kierunku ograniczania śladu węglowego.

Wprowadzenie kogeneracji ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędności dla przedsiębiorstwa, a także w przyszłości na ceny dla konsumentów. Amica planuje także skorzystać z premii gwarantowanych za wyprodukowaną energię elektryczną z kogeneracji, co jest kolejnym krokiem w dążeniu do bardziej ekologicznej produkcji.

Kogeneracja, czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni, stanowi pierwszy krok Amica w kierunku fizycznego ograniczenia emisji CO2. Przez zdobycie doświadczenia w tej dziedzinie, firma planuje teraz rozszerzyć swoje działania, podejmując się realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy prawie 2 MW.

Amica od lat realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Budowa nowej kotłowni gazowej, odzyskiwanie ciepła ze sprężarek, wymiana oświetlenia na LED, a także rozwój systemów monitorowania to tylko niektóre z działań podejmowanych corocznie.

- Dążymy do osiągnięcia wzrostu produkcji bez wzrostu zapotrzebowania na energię. Kogeneracja to dla nas kluczowy element strategii zwiększenia efektywności energetycznej i konkurencyjności na rynku. Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji ma przyczynić się do oszczędności związanych z zakupem energii elektrycznej, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obszaru logistyki. Dzięki tej innowacji Amica może również zrezygnować z usługi utrzymania zimnej rezerwy - mówi Robert Stobinski, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych.

Wprowadzenie kogeneracji to kolejny krok w strategicznym planie Amica, ukierunkowanym na rozwój przyjazny dla środowiska i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki na realizację projektu „Budowa kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe w zakładzie AMICA S.A.” - konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 w ramach Działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.


Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu grupy znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 milionów urządzeń rocznie.

03A357E9-6379-4421-8890-A819F43B9BFD (0.1 MB)

sterownia 2 (2.1 MB)

kontener para (3.0 MB)

generator 4 (2.6 MB)

Kogeneracja 1 900px przekroj-1 (0.1 MB)

kogeneracja (0.4 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.