Grupa Amica podsumowuje pierwszy kwartał 2024 roku

amica (2)
27 maja 2024

Największy polski producent AGD, podobnie jak cała branża, odczuwał w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku skutki utrzymującego się słabszego popytu konsumpcyjnego na dobra trwałe w Europie. Przełożyło się to na ograniczone możliwości generowania zysków pomimo realizacji szeregu działań dostosowawczych i optymalizacyjnych.

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

 

I kw. 2023 

mln PLN

I kw. 2024

mln PLN

 

Zmiana rdr

Przychody

716,7

628,4

-12,3%

Zysk brutto na sprzedaży

190,9

170,5

-10,7%

EBITDA

31,3

22,6

-27,8%

Marża EBITDA

4,4%

3,6%

-0,8 pp

Zysk operacyjny

18,3

 8,1

-55,7%

Zysk brutto

5,3

1,8

-66,0%

Zysk netto

-0,9

3,1

+4,0m PLN

 

Grupa Amica w okresie styczeń-marzec 2024 roku zanotowała 628,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023. Niższy popyt został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach asortymentowych oraz na wszystkich głównych rynkach geograficznych poza Polską, gdzie sprzedaż produktów i towarów handlowych wzrosła o blisko 12% rdr.

- W pierwszych miesiącach 2024 obserwowaliśmy kontynuację negatywnych tendencji popytowych, z jakimi cała europejska branża AGD mierzyła się również w roku 2023. Utrzymywały się także wysokie koszty surowców, komponentów, wyższe niż przed rokiem były również wynagrodzenia pracowników mówi Michał Rakowski, Wiceprezes Grupy Amica ds. Finansów i HR.

W pierwszym kwartale 2024 roku widoczny był niższy poziom kosztów transportu w ujęciu rok do roku, w tym cen kontenerów, dzięki czemu możliwe stało się zwiększenie marży na zysku ze sprzedaży towarów. Pozytywne były również niższe koszty sprzedaży, które Grupa zawdzięcza głównie obniżeniu kosztów napraw i magazynowania. Z kolei niższe koszty ogólnego zarządu związane były z optymalizacją kosztów administracyjnych. Nie pozwoliło to jednak na wzrost rezultatów - Grupa Amica zanotowała w okresie styczeń-marzec bieżącego roku  spadek wyniku EBITDA (do 22,6 mln zł), zysku operacyjnego (do 8,1 mln zł) i zysku brutto (do  1,8 mln zł). Saldo rozliczeń instrumentów zabezpieczających ryzyko kursów walutowych oraz  redukcja kosztów odsetkowych ze względu na zmniejszenie wartości zadłużenia to główne czynniki, dzięki którym w pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Amica zanotowała zysk netto (3,1 mln zł) wobec straty przed rokiem (-0,9 mln zł). 

- Praca nad kapitałem obrotowym i strukturą bilansu sprawiła, iż pomimo niższych rezultatów operacyjnych poprawiliśmy wiele wskaźników finansowych. Dług netto do EBITDA spadł na koniec marca bieżącego roku do 0,51 wobec 2,41 przed rokiem. Z kolei wskaźnik RONA, pokazujący zwrot z aktywów netto, wzrósł z 6,7% do 10,8%. Korzystniejsze wartości odnotowaliśmy również dla klasycznych wskaźników zadłużenia czy płynności finansowej wskazuje CFO Michał Rakowski.

Na koniec marca br. Grupa Amica dysponowała 131,5 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów, co było poziomem nieco wyższym niż rok wcześniej.

Wśród wydarzeń pierwszego kwartału warto wymienić wprowadzenie w styczniu kogeneracji do procesu wytwórczego, co zmniejsza emisję CO2 oraz zwiększa efektywność energetyczną zakładu we Wronkach. Dzięki temu Amica obniży koszty zakupu energii elektrycznej i planuje skorzystać z premii za wyprodukowaną energię, co wspiera bardziej ekologiczną produkcję. Nastąpiła też zmiana modelu biznesowego zależnej spółki Hansa, która podpisała umowę licencyjną i serwisową z lokalnym partnerem. Kolejną ważną inicjatywą było  uruchomienie procesu znakowania płyt indukcyjnych w technologii druku cyfrowego InkJet, pozwalając na bardziej elastyczną i wydajną produkcję, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów.

Grupa Amica wyróżnia się nie tylko atrakcyjnymi produktami i silną kondycją finansową, ale również dbałością o kwestie ESG. Spółka została wyróżniona w maju tego roku  przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych poprzez nominowanie do nagrody Herosa Rynku Kapitałowego – obecnie trwa głosowanie. Grupa Amica realizuje zaprezentowaną w grudniu 2022 roku Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku.

Grupa Amica od lat angażuje się w życie lokalnych społeczności. W ramach siódmej edycji charytatywnego biegu Niebieska Fala, promującego aktywność fizyczną i świadomość autyzmu, Amica zapewniła nagrody dla zwycięzców. W biegu wzięło udział 1200 osób, w tym prawie 80 pracowników firmy. Ponadto, w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwycięzcy organizowanej przez Amikę licytacji mieli okazję zwiedzić nowoczesną fabrykę oraz najwyższy magazyn AGD w Polsce. Dodatkowo, w jej showroomie w Poznaniu uczestniczyli w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez mistrza Kacpra Sobkiewicza.

Kontynuując też swoje zaangażowanie w edukację, Grupa Amica aktywnie współpracuje ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wspierając ich rozwój i kształcenie.


Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem, jedna z najbardziej uznanych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W swojej ofercie posiada pełną gamę urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem.

Około 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży Polska odpowiada za około 30% przychodów, Europa Zachodnia za około 40%, rynki wschodnie i Skandynawia łącznie za około 20%, a region południowy za około 5% łącznej sprzedaży.

Amica jest laureatem wielu prestiżowych nagród, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, m.in. Red Dot Design Award: Best of the Best. Wśród portfolio Grupy Amica znajdują się marki Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wlk. Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia prawie 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 4 milionów urządzeń rocznie.

Amica

Amica (1.9 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.