Amica inwestuje w branżę OZE i powołuje spółkę Amica Energia

internet (6)
26 czerwca 2024

Grupa Amica, świadoma potrzeby ograniczenia wpływu produkcji na środowisko, powołała spółkę celową Amica Energia. Nowa jednostka ma na celu aktywne uczestnictwo w transformacji energetycznej oraz szerokie zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Utworzenie spółki AMICA Energia stanowi naturalne rozwinięcie dotychczasowych działań proekologicznych grupy.

Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska, działalność produkcyjna i zarządzanie odpadami odpowiadają za ponad 13% emisji dwutlenku węgla w UE. Grupa Amica zamierza zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu na klimat nie tylko w ramach swojej działalności produkcyjnej i handlowej, ale również poprzez dostarczanie produktów wspierających klientów w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną, odpowiadających na ekologiczne preferencje konsumentów.  Główną ambicją Grupy Amica w obszarze środowiskowym jest redukcja śladu węglowego, czyli zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych. Do 2040 roku chce osiągnąć neutralność klimatyczną w procesach produkcyjnych, m.in. poprzez zwiększenie efektywności energetycznej grupy, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii (OZE) i wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli systemu, w którym zasoby są powtórnie wykorzystywane, a skala odpadów jest minimalna.

Amica od lat konsekwentnie dąży do bardziej zrównoważonej produkcji, realizując działania od ekologicznych warsztatów dla szkół podstawowych po znaczące inwestycje w nowoczesne technologie. Jest to element strategii ESG, która również stanowi ważną cześć raportu rocznego firmy. Od dwóch lat oprócz części finansowej, raport Grupy Amica zawiera także rozbudowaną sekcję niefinansową dotyczącą kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych. Ta część jest opracowana zgodnie z międzynarodowymi standardami Global Reporting Initiative i dostosowana do wymogów dyrektywy CSRD.

W ramach strategii zrównoważonej produkcji Amica inwestuje w nowoczesne rozwiązania takie jak budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz wdrożenie zaawansowanych technologii produkcyjnych. Istotnym krokiem było wprowadzenie kogeneracji, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie emisji CO2 oraz obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej.

–  W 2022 roku Amica przeprowadziła analizę scenariuszową, aby ocenić odporność modelu biznesowego i strategii rozwoju w obliczu zmian klimatycznych. Analizowaliśmy dwa scenariusze: realizację postanowień Porozumienia Paryskiego oraz wzrost emisji przewyższający te założenia. Strategia ESG dla Grupy Amica wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku – mówi Tomasz Machaj, prezes zarządu Amica Energia.

Ponadto, firma aktywnie angażuje się w działania lokalne. W ramach inicjatywy „Wspólnie POZmieniajmy”, w ubiegłym roku pracownicy Grupy Amica wraz z innymi poznańskimi firmami zadbali o teren wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, sadząc kwiaty, krzewy, drzewa oraz tworząc ogrody edukacyjne i ekologiczne. Działania te były uzupełnione warsztatami edukacyjnymi dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Powołanie spółki celowej AMICA Energia umożliwi realizację kolejnych ambitnych celów proekologicznych. Spółka, w pierwszej kolejności, skupi się na rozwijaniu instalacji fotowoltaicznych. W ciągu najbliższych dwóch lat najważniejszym celem będzie pozyskanie gruntów w formie dzierżawy i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na minimum 30MWp.

Istotnym elementem będzie także podjęcie współpracy z podmiotami, które umożliwią wykorzystanie ekonomicznych rozwiązań produkcji energii z OZE. Do tej pory Grupa Amica podjęła współpracę m.in. przy budowie kogeneracji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kluczowym celem jest minimalizacja śladu węglowego energii wykorzystywanej przez Grupę Amica, zwiększenie produkcji energii z OZE na potrzeby grupy oraz komercyjna sprzedaż do sieci energetycznej nadwyżek wyprodukowanej energii. Postępy w tym zakresie będą mierzone ilością wyprodukowanej energii z OZE i spadkiem śladu węglowego w energii wykorzystywanej przez Grupę Amica. Z tego powodu firma nie wyklucza kolejnych inwestycji w turbiny wiatrowe i produkcję zielonego wodoru.


Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najcenniejszych polskich marek, z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. W portfelu Grupy Amica znajdują się marki: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia), CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia prawie 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 4 milionów urządzeń rocznie.

AMICA

AMICA (0,6 MB)

Magazyn Amica

Magazyn Amica (1,2 MB)

Kogeneracja

Kogeneracja (0,1 MB)

W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Zmiany zasad korzystania z plików cookies można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj więcej o cookies.